0 Risico pakket

0 Risico pakket 

Een overeenkomst met een recreatiewoningmakelaar via Vakantiehuiswinkel kan dagelijks door u worden opgezegd, dus zonder opzegtermijn! Een makelaar heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat hij zijn werk zo goed mogelijk moet doen, maar resultaten nooit kan garanderen.background

 

Wat betekent dat: met een "gewone" makelaar? 

In de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM, VBO en VastgoedPro staat dat de consument bij het intrekken van de opdracht niet schadeplichtig is. De makelaar heeft echter wel recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten en recht op een percentage van de beloning voor verrichte werkzaamheden, indien dit als zodanig is vastgelegd.

 

En dezelfde makelaar via Vakantiehuiswinkel? 

Bij Vakantiehuiswinkel betaalt u geen ontbindingsvergoeding en de makelaar via Vakantiehuiswinkel hoeft u bij ontbinding evenmin onkosten te vergoeden zoals bijv. de kosten van geplaatste advertenties of een percentage van de beloning voor de werkzaamheden die door de makelaar zijn verricht. Wél dient de opzegging schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. Na beëindiging van de opdracht door intrekking bent u natuurlijk ook geen courtage meer verschuldigd.

Let op: als na beëindiging van de opdracht uw vakantiehuis wordt verkocht en de makelaar kan bewijzen dat de verkoop van de woning het gevolg is van zijn inspanningen, (lees: klant komt via het kanaal van de makelaar of via Vakantiehuiswinkel), dan mag hij wel courtage in rekening brengen. U kunt dus niet net voor de verkoop het contract ontbinden om betaling van courtage aan de makelaar te voorkomen. In alle andere gevallen kunt u de overeenkomst wel kostenloos ontbinden.