Permanent wonen hoe zit dit

Permanent wonen 

Er staan in Nederland (peiling november 2016) ca. 112.000 vakantiewoningen. De laatste jaren zijn de bouwkwaliteit en uitstraling sterk verbeterd; sommige woningen zijn niet meer van ‘echte huizen’ te onderscheiden. De recreatiewoningen zijn voorzien van alle luxe en comfort. Gas, water, elektriciteit en snel internet worden als vanzelfsprekend ervaren en dus ook zo opgeleverd.background

 

Permanente bewoning: mag dat dan? 

Geen wonder dat steeds meer mensen zich afvragen of er permanent gewoond mag worden in een recreatiewoning. Hier is veel onduidelijkheid over. Tot 2012 waren gemeenten verplicht ontheffing te verlenen aan langdurig gedoogde onrechtmatige bewoning van een recreatiewoning. Men kon zich op deze wijze definitief huisvesten op het vakantieadres. Deze ontheffing was voor mensen die zich op 31 oktober 2003 in een recreatiewoning bevonden en deze sindsdien onafgebroken hadden bewoond. Vanaf januari 2012 is het in de wet vastgelegd dat het beleid voor bewoning van recreatiewoningen per gemeente kan worden bepaald.

 

Hoe kunnen gemeenten bewoning van een recreatiewoning legaliseren?

Gemeenten kunnen het persoonsgebonden overgangsrecht gebruiken als mensen al voor 2003 in de vakantiewoning woonden. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een uitsterfregeling, waarbij gedurende de planperiode iemand mag blijven wonen in een recreatiewoning, waarna dit gebruik, als het langer dan één jaar wordt onderbroken, niet mag worden hervat. Tot slot kan een gemeente permanent wonen in een recreatiewoning legaliseren. Daarvoor moeten gemeenten wel de juiste motivering volgen en aan de ladder voor duurzame verstedelijking voldoen. Besluit een gemeente om de recreatiebestemming niet te wijzigen, dan geldt er ook een handhavingsverplichting. De woning mag in dat geval maar gedeeltelijk bewoond worden en er moet een handhavingsprocedure gestart worden. Wat ‘gedeeltelijk bewoond’ inhoudt verschilt per gemeente. De ene gemeente hanteert een termijn van niet langer dan 6 maanden, terwijl je de recreatiewoning in een andere gemeente zelfs 9 maanden aaneengesloten per jaar mag gebruiken.

 

Waarom mag je niet blijvend wonen in een recreatiewoning?

Regels over bewoning zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De reden dat permanente bewoning op recreatieparken niet is toegestaan, heeft te maken met het feit dat deze woningen zich bevinden in buitengebieden, die bedoeld zijn als recreatiegebied. Door permanent bewonen van deze woningen toe te staan worden de rust en de natuur in deze gebieden verstoord. Met permanente bewoning neemt het aantal beschikbare recreatiewoningen voor toerisme af. Een gevolg is dat er meer woningen moeten worden gebouwd in deze buitengebieden om recreatie toch mogelijk te maken, wat opnieuw de rust en de natuur niet ten goede komt.

Daarnaast is er ook nog een bouwtechnische reden: aan woningen waarin mensen écht wonen worden andere (zwaardere) bouwkundige eisen gesteld.